14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 11

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. May 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Krav om overførelse efter § 10 skal indbringes for domstolene senest 3 år efter det tidspunkt, hvor den anmodende stat vidste eller burde vide, hvor kulturgenstanden befandt sig, og kendte eller burde kende identiteten på erhververen, og senest 50 år efter tidspunktet for den ulovlige udførsel eller det tidspunkt, hvor kulturgenstanden skulle have været leveret tilbage i henhold til en tilladelse som nævnt i § 4, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside