14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Telefonbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 179 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Afgørelser om de indsattes adgang til at telefonere træffes af kriminalforsorgsområdet.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at føre telefonsamtaler, herunder om begrænsninger med hensyn til hyppighed og varighed af de indsattes telefonsamtaler under hensyn til de personaleressourcer, der medgår til at påhøre eller aflytte samtalerne. Begrænsninger kan ligeledes fastsættes under hensyn til de personaleressourcer, der medgår til at optage og kontrollere telefonsamtaler efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 57, stk. 4 og 5, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 4, 1-2. pkt.

•••
profile photo
Profilside