Teknologi- & Innovationsloven § 16

Denne konsoliderede version af teknologi- & Innovationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om teknologi og innovation

Lov nr. 419 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014

§ 16

I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.