Tech-transferloven § 14a

Denne konsoliderede version af tech-transferloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Lov nr. 483 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 871 af 21. juni 2022

§ 14a

Et universitet kan lade sig akkreditere af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle visse amerikanske studielån til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater på universitetets uddannelser.