14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tech-transferloven § 13d

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde paragraf 13d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tech-transferloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13d Et universitet kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til en samarbejdsinstitution i udlandet.

•••

Stk. 2 Et universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for de i stk. 1 nævnte boliger, herunder leje, når disse boliger ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne.

•••
profile photo
Profilside