14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tech-transferloven § 13

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tech-transferloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En offentlig forskningsinstitution må kun deltage i ledelsen af en fond eller forening, hvis fondens eller foreningens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

•••

Stk. 2 En offentlig forskningsinstitution skal sikre, at den ikke gennem deltagelse i ledelsen af en fond eller forening eller gennem et tæt samarbejde med en fond eller forening pådrager sig et ansvar for fondens eller foreningens forpligtelser.

•••

Stk. 3 Hvis omsætningen i en erhvervsdrivende fond eller forening inden for de seneste tre år har været over 30 mio. kr., skal en offentlig forskningsinstitutions deltagelse i ledelsen af fonden eller foreningen følge § 5, stk. 1, medmindre andet følger af gavegivers eller stifters vilje.

•••
profile photo
Profilside