14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Transport-, bygnings- og boligministeren kan bemyndige myndigheder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at udøve ministerens beføjelser i medfør af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf. Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

•••

Stk. 2 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder at afgørelserne skal påklages inden en bestemt frist, eller at afgørelserne ikke kan påklages.

•••
profile photo
Profilside