14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Et kørselskontor skal løbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, jf. § 4, stk. 2. For hver kørselsopgave skal der indsamles følgende oplysninger:

 • 1) Bilens registreringsnummer,

 • 2) chaufførkortnummer,

 • 3) dato for kørslen,

 • 4) kørslens begyndelses- og sluttidspunkt,

 • 5) antal kørte kilometer,

 • 6) betalingen,

 • 7) start- og slutpunkt angivet som gps-koordinater og

 • 8) øvrige gps-koordinater.

•••

Stk. 2 Et kørselskontor skal digitalt for hver chaufførs vagt indsamle og opbevare oplysninger om:

 • 1) Bilens registreringsnummer,

 • 2) start- og sluttidspunkt,

 • 3) chaufførkortnummer og

 • 4) bilens kilometertællers visning ved vagtens start- og sluttidspunkt.

•••

Stk. 3 Kørselskontoret skal løbende og digitalt indsamle og opbevare data, der kan indgå i samordnede digitale trafikløsninger og til statistiske formål.

•••

Stk. 4 Et kørselskontors administrative systemer skal gennemgå en årlig systemrevision med henblik på at sikre datasikkerhed og datakvalitet. Der skal i den forbindelse udfærdiges en erklæring om den udførte systemrevision af en uafhængig revisor. Erklæringen skal indsendes til transport-, bygnings- og boligministeren.

•••

Stk. 5 Kørselskontoret skal sørge for, at en kunde efter en kørt taxitur kan få

 • 1) de oplysninger, der fremgår af stk. 1, nr. 1-6,

 • 2) oplysning om kørselskontorets navn og

 • 3) information om klageadgang, jf. stk. 7.

•••

Stk. 6 Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne indsende de indsamlede oplysninger efter stk. 1-3 eller dele heraf i digital form.

•••

Stk. 7 Et kørselskontor skal etablere en klageordning og være tilsluttet et uafhængigt landsdækkende klagenævn, som taxibranchen skal oprette.

•••

Stk. 8 Kørselskontoret er ansvarlig for, at den kørsel, der sælges af kørselskontoret, ikke sælges til en højere pris end de landsdækkende prislofter efter § 21.

•••

Stk. 9 Kørselskontoret er ansvarlig for, at biler, der er knyttet til kørselskontoret, har en erhvervsansvarsforsikring.

•••

Stk. 10 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som et kørselskontor skal indsamle, opbevare og indsende, jf. stk. 1-3 og 6.

•••

Stk. 11 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om en systemrevision, jf. stk. 4.

•••

Stk. 12 Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om klagenævnets virke, herunder regler om tilsyn, jf. stk. 7.

•••
profile photo
Profilside