14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En tilladelse til at drive kørselskontor kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

 • 1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 7, som følge af at vedkommende i forbindelse med udførelsen af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen eller bestemmelser i

  • a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

  • b) lovgivningen om euforiserende stoffer,

  • c) skatte- og afgiftslovgivningen eller

  • d) udlændingeloven om menneskesmugling,

 • 2) har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller

 • 3) ikke længere har den påkrævede egenkapital, jf. § 5, stk. 2, nr. 6.

•••

Stk. 2 En tilladelse til at drive kørselskontor kan tilbagekaldes, hvis en person, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af erhvervet gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 3 En godkendelse som ansvarlig leder af et kørselskontor kan tilbagekaldes under de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2. Det samme gælder, hvis vedkommende er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

•••

Stk. 4 Tilbagekaldelse efter stk. 1-3 sker for en periode fra 1 til 5 år eller indtil videre.

•••
profile photo
Profilside