14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tatoveringslov § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tatoveringslov og bygger på lov nr. 695 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Sikkerhedsstyrelsen opkræver årligt et gebyr hos den, der har registreret et eller flere tatoveringssteder efter § 4, stk. 1, til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen og tilsynet efter § 11, stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen opkræver desuden et gebyr for opfølgende tilsynsbesøg på tatoveringsstedet ved påbud efter § 14, stk. 1.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter stk. 1, herunder om, at Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra opkrævningen af gebyr.

•••

Stk. 3 Det gebyr, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside