Tatoveringsfjernelsesloven § 8

Denne konsoliderede version af tatoveringsfjernelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om fjernelse af tatovering med laser

Lov nr. 493 af 01. maj 2019

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 3 og § 5, stk. 2, træder i kraft den 26. maj 2020.

Stk. 3 For virksomheder, der anvender laser, der er anskaffet før den 26. maj 2020, finder § 3 og § 5, stk. 2, først anvendelse fra den 1. juli 2025.