14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tatoveringsfjernelsesloven § 7

Lov om fjernelse af tatovering med laser paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tatoveringsfjernelsesloven og bygger på lov nr. 493 af 01. maj 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5 eller et forbud udstedt efter § 6, stk. 1.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside