14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Talsmandsbekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 413 af 09. april 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kriminalforsorgsområdet fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse, herunder om

  • 1) antallet af talsmænd,

  • 2) hvor ofte der afholdes valg af talsmænd,

  • 3) om en eventuel fælles talsmand vælges af alle de indsatte eller af talsmændene,

  • 4) proceduren for valg af talsmænd og eventuelt fælles talsmand samt om kontrollen med disse valg,

  • 5)  hvor ofte der normalt skal ske drøftelser med talsmændene, og

  • 6) hvilke personalegrupper m.v. der skal deltage i drøftelserne med talsmændene.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at talsmænd, herunder en fælles talsmand, ikke skal have adgang til andre afdelinger i fængslet end den, hvor den pågældende er placeret.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser fastsættes efter forhandling med personalets samarbejdsrepræsentation (samarbejdsudvalg) og på grundlag af drøftelser med talsmændene eller, hvis der ikke er valgt talsmænd, med de indsatte.

•••
profile photo
Profilside