14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade  - ophæves den 1. januar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1265 af 02. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med social- og indenrigsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 18. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration
Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, sker efter følgende takster:

  • 1) Ulykkestilfælde: 9.600 kr.

  • 2) Erhvervssygdomme: 5.480 kr.

  • 3) Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.480 kr.

Stk. 2 De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§2 Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2020 eller senere udgør 8.653 kr. pr. delafgørelse.

§3 Udtalelser
Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, sker efter følgende takster:

  • 1) Udtalelse om erhvervsevnetab: 24.690 kr.

  • 2) Øvrige udtalelser: 9.150 kr.

Stk. 2 Den i stk. 1, nr. 1, anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3 Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

§4 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1410 af 3. december 2018 om takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

profile photo
Profilside