14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 58e

Lov om sygedagpenge paragraf 58e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1263 af 02. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58e En arbejdsgiver, der udbetaler løn til en lønmodtager, der har ret til sygedagpenge efter dette kapitel, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum. Refusionen beregnes efter lovens almindelige regler. Arbejdsgiveren skal anmelde fraværet og anmode om refusion efter lovens almindelige regler.

•••
profile photo
Profilside