Sygedagpengeloven § 58d

Denne konsoliderede version af sygedagpengeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sygedagpenge

Lov nr. 563 af 09. juni 2006, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1263 af 02. september 2022,
som ændret ved lov nr. 295 af 20. marts 2023

§ 58d

(Ophævet)