14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 13c

Lov om sygedagpenge paragraf 13c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1263 af 02. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13c Sygemeldte, der er visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, skal have en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal tilpasses den enkeltes forudsætninger, behov og helbredstilstand.

•••

Stk. 2 Kommunen skal ved første opfølgning indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats, jf. dog § 13 e. Aftalen skal indgå i den sygemeldtes »Min Plan« efter kapitel 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Aftalen justeres løbende.

•••

Stk. 3 For sygemeldte i et ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om en af følgende indsatser:

  • 1) Gradvis tilbagevenden til arbejdet.

  • 2) Gradvis tilbagevenden til arbejdet efter opstartsperiode med virksomhedspraktik.

  • 3) Virksomhedspraktik.

  • 4) Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte.

•••

Stk. 4 For sygemeldte uden ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om en af følgende indsatser:

  • 1) Påbegyndelse af arbejde eller ansættelse med løntilskud, eventuelt efter en opstartsperiode med virksomhedspraktik.

  • 2) Virksomhedspraktik.

  • 3) Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte.

•••

Stk. 5 Kommunen kan som et supplement til den arbejdspladsbaserede indsats efter stk. 3 og 4 give tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover kan kommunen give tilbud om vejledning og opkvalificering i særlige tilfælde, hvor det kan fremme arbejdsfastholdelse og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og hvor det ikke er muligt at iværksætte en arbejdspladsbaseret indsats efter stk. 3 og 4.

•••

Stk. 6 Sygemeldte, der er visiteret til kategori 2, har ret til et kursus i mestring af følger af sygdom med henblik på at fastholde et arbejde.

•••
profile photo
Profilside