14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 65

Lov om sygedagpenge paragraf 65

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§65 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
Ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter § 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 2 De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 3 Lønmodtageren betaler 1/3 af bidraget, mens 2/3 betales af arbejdsgiveren eller, når der udbetales sygedagpenge efter § 32 eller § 34, af kommunen.

•••

Stk. 4 Det lønmodtagerbidrag, der beregnes af kommunen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens andel af bidraget udgør det dobbelte heraf.

•••

Stk. 5 Lønmodtagerens del af bidraget tilbageholdes ved sygedagpengeudbetalingen.

•••
profile photo
Profilside