14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 46

Lov om sygedagpenge paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Sygedagpenge beregnes på grundlag af lønindtægt og anden indtægt, der erstatter lønindtægt, jf. stk. 2, og selvstændig erhvervsindtægt.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

  • 1) hvilke indtægter der skal henregnes til lønindtægt og hvilke til selvstændig erhvervsindtægt, og

  • 2) beregning af sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed, herunder om anvendelse af indtægtsoplysninger fra skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside