14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 23

Lov om sygedagpenge paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder

  • 1) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed,

  • 2) hvis lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, herunder for arbejdsgiverens mulighed for ved aftale at kunne opnå refusion for sygedagpenge til lønmodtageren, jf. kapitel 21,

  • 3) under strejke eller lockout, eller

  • 4) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen under tjeneste, som er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

•••
profile photo
Profilside