14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 8

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, 2 og 5.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter efter forhandling med pågældende minister nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås SVU til videregående uddannelser inden for andre ministerområder.

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at der kan gives SVU til særskilte moduler på videregående niveau, der udbydes efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og universitetslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside