14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 23

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

•••

Stk. 2 Lov om støtte til voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 20. december 1995, ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri finder dog anvendelse for

  • 1) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, der er modtaget i styrelsen før den 30. marts 2000, og

  • 2) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, hvis tildelingen sker for en periode, der begynder før den 1. januar 2001.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri i særlige tilfælde, herunder helt eller delvis til meritpædagoguddannelsen, finder anvendelse for tildeling af støtte til voksenuddannelse for tiden efter den 1. januar 2001.

•••
profile photo
Profilside