14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 21

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes administration af opgaver efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og uddannelsesstederne.

•••

Stk. 4 I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse uddannelsessteder.

•••

Stk. 5 Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne efter stk. 1, kan undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver efter stk. 1.

•••

Stk. 7 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan kræve oplysninger fra uddannelsesstederne, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

•••

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder om SVU.

•••
profile photo
Profilside