14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 21

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes administration af opgaver efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og uddannelsesstederne.

•••

Stk. 4 I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse uddannelsessteder.

•••

Stk. 5 Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne efter stk. 1, kan undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes varetagelse af opgaver efter stk. 1.

•••

Stk. 7 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan kræve oplysninger fra uddannelsesstederne, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

•••

Stk. 8 Børne- og undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder om SVU.

•••
profile photo
Profilside