Bøger, som nævner Sundhedsloven § 76

6. Udenlandske behandlingssteder

- Side 55 -

Behandlingssteder i udlandet inddrages i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. sundhedslovens § 76, stk. 1, § 89 og kapitel 5 i sygehusbekendtgørelsen.

Læs på Jurabibliotek