14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 73h

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73h Udskiftning af et høreapparat kan tidligst ske efter 4 år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Tidsfristen gælder separat for hvert høreapparat.

•••

Stk. 2 Der kan dog ske udskiftning at et høreapparat før 4-årsperiodens udløb, når

  • 1) der foreligger en lægefaglig vurdering af, at der er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen,

  • 2) legemlige forandringer eller slitage efter kort tid umuliggør anvendelse af høreapparatet eller

  • 3) høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand el.lign.

•••
profile photo
Profilside