14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 278

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§278 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 §§ 5 og 6kapitel 4-9, §§ 61-63kapitel 61, kapitel 66-68, og §§ 247, 254266-268§ 271, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 og 3, og §§ 272-274 og 276 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

•••

Stk. 3 Kapitel 12 og kapitel 54-57 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

•••
profile photo
Profilside