Bøger, som nævner Sundhedsloven § 277

Bemærk, at § 277 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 277, om det har en betydning.

Sundhedsreformen

- Side 25 -

...om Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, lov om gratis vaccination mod visse sygdomme, lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, lov om hjemmesygeplejerskeordninger, lov om tandpleje, lov om embedslægevæsenet samt lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, jf. sundhedslovens § 277, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek