Bøger, som nævner Sundhedsloven § 272

Oplysnings- og indberetningspligt

- Side 168 -

...oplysningspligter (retssikkerhedsloven). gælder pligten til at give oplysninger til f.eks. Disciplinærnævnet ikke, hvis der er konkret mistanke om, at sundhedspersonen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, f.eks. for overtrædelse af autorisationslovens § 21 om journalføringspligt eller § 75 om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Læs på Jurabibliotek