Bøger, som nævner Sundhedsloven § 272

Processuelle og materielle krav

- Side 158 -

...procedureregler kan nævnes regionsrådets oplysningspligt ved henvisning til sygehus, jf. sundhedslovens § 90, sundhedspersonens pligt til at indhente informeret samtykke i forbindelse med behandling, jf. sundhedslovens §§ 15-35, og autorisationslovens journalføringsregler. Endvidere kan nævnes forvaltningslovens regler om partshøring og samtidig begrundelse.

Læs på Jurabibliotek