Bøger, som nævner Sundhedsloven § 272

Life science-jura (3. udg.)
Forfattere: Karen Dyekjær, Mikkel Vittrup og Mette-Marie Henrichsen
Udgivelsesdato: 05. sep 2020
DJØF Forlag

Tilknytningsregler

- Side 231 -

Lægemiddelstyrelsen offentliggør alle anmeldte og tilladte tilknytningsforhold, herunder honorar per kalenderår, på sin hjemmeside. Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, jf. sundhedslovens § 272 og tilknytningsbekendtgørelsens § 21.

Læs på Jurabibliotek