Bøger, som nævner Sundhedsloven § 268a

Bemærk, at § 268a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 268a, om det har en betydning.

1.1. Processuelle og materielle krav

- Side 158 -

...procedureregler kan nævnes regionsrådets oplysningspligt ved henvisning til sygehus, jf. sundhedslovens § 90, sundhedspersonens pligt til at indhente informeret samtykke i forbindelse med behandling, jf. sundhedslovens §§ 15-35, og autorisationslovens journalføringsregler. Endvidere kan nævnes forvaltningslovens regler om partshøring og samtidig begrundelse.

Læs på Jurabibliotek