Sundhedsloven § 247

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005, jf.
lovbekendtgørelse nr. 248 af 08. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 478 af 26. april 2022 og lov nr. 907 af 21. juni 2022

Forebyggende sundhedsordninger
§ 247

Bopælskommunen afholder udgifter til forebyggende ydelser efter §§ 120-123. Den kommune, hvor institutionen eller skolen er beliggende, afholder udgifter til ydelser efter §§ 124 og 125.