Sundhedsloven § 21

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 907 af 21. juni 2022 og lov nr. 1778 af 28. december 2023

Sundhedspersonens ansvar
§ 21

Den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, er forpligtet til at drage omsorg for, at

  • 1) informeret samtykke indhentes efter §§ 15-17 og § 18, stk. 1,

  • 2) der foreligger tilslutning fra en anden sundhedsperson efter § 18, stk. 2,

  • 3) der foreligger tilslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 18, stk. 4, og

  • 4) patienten informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen efter § 20.