14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Sundhedspersonens ansvar
Den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, er forpligtet til at drage omsorg for, at

  • 1) informeret samtykke indhentes efter §§ 15-17 og § 18, stk. 1,

  • 2) der foreligger tilslutning fra en anden sundhedsperson efter § 18, stk. 2,

  • 3) der foreligger tilslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 18, stk. 4, og

  • 4) patienten informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen efter § 20.

•••
profile photo
Profilside