Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

1. Indledning

- Side 117 -

Som modstykke til en række krav, der kan påberåbes af patienten (retskrav), f.eks. retten til information efter sundhedslovens § 16, påhviler der sundhedspersoner en række pligter, jf. kapitel 6, afsnit 1. I dette kapitel behandles de pligter, der kan udledes af autorisationsloven. Endvidere behandles de pligter og rettigheder, som følger af almindelige...

Læs på Jurabibliotek5. Alternativ behandling

- Side 141 -

...patient i sidstnævnte tilfælde på et fuldt informeret grundlag fravælger konventionel behandling, jf. sundhedslovens §§ 15 og 16, og i stedet vælger alternativ behandling, er bestemmelsen dog ikke anvendelig. Omfattet af bestemmelsen er også de tilfælde, hvor patienten ikke er syg, men hvor behandlingen udsætter personens helbred for påviselig fare.

Læs på Jurabibliotek