Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

2.3. Rettighedsbegrebet

- Side 28 -

...nævnes sundhedslovens § 16, stk. 1, der bestemmer, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Som et eksempel på en regel, der giver patienten et krav i forhold til den pågældende driftsansvarlige sundhedsmyndighed, kan nævnes sundhedslovens § 60 og...

Læs på Jurabibliotek2.4. Kvalificerede (bestemte) og simple (ubestemte) retskrav

- Side 30 -

...forpligter regionsrådet til at give en patient, der er henvist til sygehusbehandling, bestemte oplysninger senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af patienten, og til sundhedslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 4, der giver en patient, som er i behandlingssituationen, krav på bestemte informationer om sin helbredstilstand m.v.

Læs på Jurabibliotek