14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 158b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§158b Personer, der ikke har bopæl her i landet og ikke har ret til vaccination under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, kan under midlertidigt ophold gives adgang til vaccinationsydelser mod smitsomme sygdomme. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke vaccinationer der er omfattet, herunder om, Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper

  • 1) hvilke sygdomme der skal tilbydes vaccination mod,

  • 2) hvilke persongrupper der skal tilbydes vaccination på hvilke vilkår, og

  • 3) hvordan tilbud om vaccination gives.

•••
profile photo
Profilside