Sundhedsloven § 156

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 907 af 21. juni 2022, lov nr. 737 af 13. juni 2023 og lov nr. 739 af 13. juni 2023

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister – CTR
§ 156

Lægemiddelstyrelsen fører et elektronisk register over de oplysninger, der er nødvendige for beregning af tilskud efter §§ 143-151 og 158 a (Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister).

Stk. 2 Registeret kan ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger indeholde oplysninger, der er nødvendige for administrationen af en særlig myndigheds- eller apoteksadministreret betalingsordning for lægemiddelkøb, og oplysninger, der benyttes af apotekerne ved administrationen af tilskud til lægemidler efter den sociale lovgivning.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om driften af registeret, herunder om, Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)

  • 1) hvilke oplysninger der må registreres i registeret,

  • 2) indberetning af oplysning om tilskud til medicin efter den sociale lovgivning,

  • 3) kommunernes pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret,

  • 4) pligt til sletning af registrerede oplysninger,

  • 5) apotekeres, lægers og andres adgang til oplysninger i registeret,

  • 6) apotekeres pligt til at etablere forbindelse til registeret og til at benytte registerets oplysninger ved beregning af tilskud og

  • 7) apotekeres pligt til elektronisk at indberette oplysninger til registeret.