14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 153

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§153 Lægemiddelstyrelsens afgørelse om meddelelse af tilskud efter §§ 145148 og 151 træffes efter ansøgning fra den behandlende læge. Afgørelse om meddelelse af tilskud efter § 145 kan endvidere træffes efter ansøgning fra den behandlende tandlæge.

•••

Stk. 2 Den ansøgende læge eller tandlæge er part i de i stk. 1 nævnte ansøgningssager.

•••

Stk. 3 Patienten er ikke part i sagen om de i stk. 1 nævnte ansøgninger.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 3 har patienten ret til aktindsigt i sager om ansøgninger om tilskud til vedkommende efter principperne i forvaltningslovens kapitel 4.

•••

Stk. 5 Lægemiddelstyrelsens afgørelser efter §§ 145148 og 151 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside