Sundhedsloven § 153

Denne konsoliderede version af sundhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 546 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 1638 af 26. december 2013, lov nr. 907 af 21. juni 2022, lov nr. 1778 af 28. december 2023, lov nr. 644 af 11. juni 2024, lov nr. 645 af 11. juni 2024, lov nr. 646 af 11. juni 2024 og lov nr. 649 af 11. juni 2024

§ 153

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om meddelelse af tilskud efter §§ 145148 og 151 træffes efter ansøgning fra den behandlende læge. Afgørelse om meddelelse af tilskud efter § 145 kan endvidere træffes efter ansøgning fra den behandlende tandlæge.

Stk. 2 Den ansøgende læge eller tandlæge er part i de i stk. 1 nævnte ansøgningssager.

Stk. 3 Patienten er ikke part i sagen om de i stk. 1 nævnte ansøgninger.

Stk. 4 Uanset stk. 3 har patienten ret til aktindsigt i sager om ansøgninger om tilskud til vedkommende efter principperne i forvaltningslovens kapitel 4.

Stk. 5 Lægemiddelstyrelsens afgørelser efter §§ 145148 og 151 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.