Bøger, som nævner Sundhedsloven § 116

4.3.6. Befordring og befordringsgodtgørelse

- Side 77 -

...befordringsbekendtgørelsen §§ 13, 14 og 20 fastsat nærmere regler herom. – Befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. sundhedslovens § 140 og § 168, stk. 1, jf. sundhedslovens § 172, 1. pkt. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i sundhedslovens § 171.

Læs på Jurabibliotek