14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 112

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§112 Anmodning om sterilisation fremsættes over for en læge eller over for et regionsråd.

•••

Stk. 2 Hvis betingelserne i § 105 eller § 106, stk. 1, er opfyldt, uden at der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110 eller § 111, henviser lægen eller regionsrådet den pågældende til sterilisationsbehandling. I modsat fald skal lægen forelægge anmodningen med sin udtalelse for regionsrådet.

•••

Stk. 3 Såfremt en anmodning om sterilisation fremsættes i medfør af §§ 110 eller 111, skal den, som indgrebet søges foretaget på, forud for samrådets behandling af ansøgningen, jf. § 108, tilbydes et samtaleforløb af kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 4 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om samtaleforløbet efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside