14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Sundhedsloven § 83

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 83:

Til § 84
Bestemmelsen fastlægger, at regionsrådet skal yde forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder samt jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Der et tale om en videreførelse af de eksisterende regler herom i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. § 1, stk. 2, og stk. 3, 2. pkt., som ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.