14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ydes tilskud til anden behandling end nævnt i §§ 64 b og 66-69. Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren

•••
profile photo
Profilside