14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Sundhedsloven § 57f

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 57f:

§ 57 e Af tandlægeoverenskomstens § 6, stk. 3, fremgår, at tiltrædelse til overenskomsten kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Erklæring om tiltrædelse indsendes til Tandlægeforeningen på blanketter, godkendt af overenskomstens parter, og Tandlægeforeningen videresender erklæringen til regionen, hvor tandlægens klinik er beliggende,...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.