14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen.

•••

Stk. 2 Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet.

•••

Stk. 3 Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke.

•••
profile photo
Profilside