14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Sundhedsloven § 43

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 43:

Til § 44
Bestemmelsen, der er en videreførelse af § 26 i patientretsstillingsloven, fastlægger på hvilke betingelser, der kan ske videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål end behandling. Hovedreglen er, at dette kun kan ske med patientens samtykke. I bestemmelsen opregnes tre undtagelser, hvor der kan ske...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.