14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Aftale om biologisk materiale, der afgives til private virksomheder
En privat virksomhed, der indsamler biologisk materiale med henblik på opbevaring eller lægemiddelproduktion m.v., skal, medmindre andet følger af anden lovgivning, sikre, at der foreligger en skriftlig aftale mellem den person, der afgiver det biologiske materiale, og virksomheden. Aftalen skal underskrives af begge parter.

•••

Stk. 2 Aftalen som nævnt i stk. 1 skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Formålet med indsamling og opbevaring af det biologiske materiale.

  • 2) Hvorledes det biologiske materiale vil blive opbevaret og længden af opbevaringstiden m.v.

  • 3) De betalingsmæssige forhold, muligheder for opsigelse af aftalen, konsekvenser af misligholdelse af aftalen m.v.

  • 4) Hvorledes der skal forholdes med det biologiske materiale i tilfælde af, at virksomheden ophører, herunder hvorvidt det biologiske materiale fortsat kan opbevares.

  • 5) Den private virksomhed, herunder om selskabs- og ejerforhold, ansvarsforhold m.v.

•••

Stk. 3 Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke yderligere oplysninger aftalen efter stk. 1 skal indeholde.

•••
profile photo
Profilside