14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Sundhedsloven § 33

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 33:

Til §§ 14-50
Bestemmelserne i afsnit III er en videreførelse af de gældende regler i § 2, §§ 5-18 i, §§ 20-23 og §§ 25-32 i lov om patienters retsstilling. Alene §§ 37 og 42 indeholder ændringer i forhold til gældende ret (§§ 19 og 24). ...

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 33:

Til §§ 29-36
Kapitel 7 indeholder regler om patienters selvbestemmelse over biologisk materiale, der er afgivet i forbindelse med behandling. § 36 gælder dog for personer, der til private virksomheder afgiver biologisk materiale til opbevaring eller lægemiddelproduktion mv., dvs. for såvel raske personer som patienter. ...

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 33:

Til §§ 34-35
En patient kan kræve, at biologisk materiale, som patienten har afgivet i forbindelse med behandling, skal destrueres eller udleveres til patienten selv. Udlevering kræver dog, at patienten kan godtgøre en særlig interesse heri. §§ 34-35 er en videreførelse af §§ 18 f-18 g i patientretsstillingslo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.