14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 251

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§251 Genoptræning
Bopælskommunen afholder udgifter til genoptræningsydelser efter § 140.

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om bopælskommunens betaling efter stk. 1, herunder om regionernes indberetning og dokumentation af aktivitet, og om foreløbig og endelig opgørelse af afregning.

•••
profile photo
Profilside