14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 240

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§240 En kommunalbestyrelse kan, når sociale hensyn taler for det, træffe beslutning om at afholde udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, til personer, der har bopæl i kommunen.

•••

Stk. 2 Udgifter efter stk. 1 kan ikke dækkes ved forsikring.

•••
profile photo
Profilside