14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 202c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§202c Lægemiddelstyrelsen skal på sin hjemmeside offentliggøre alle tilladelser og anmeldelser efter §§ 202 a og 202 b.

•••

Stk. 2 Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om indhold og form for offentliggørelser efter stk. 1, herunder om, hvilke oplysninger der skal offentliggøres, og hvor længe de skal offentliggøres. Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr Bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler

•••
profile photo
Profilside